Menu
Sosyal Medya'da Yaşam

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ürün gerçekleştirme sürecinden etkilenen her bireyin sağlığı ve güvenliği vazgeçilmez kalite gerekliliğimizdir. Bu düşünceden hareketle 2012 senesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş ve Kalite Yönetim sistemimize entegre edilmiştir. Kurduğumuz bu sistemle amacımız, • Potansiyel tehlikeleri kaynağında önlemek,
 • Risklerimizi kabul edilebilir seviyelerde tutmak,
 • Sağlıklı koşullarda çalışma alanları yaratarak iş güvenliği bilincini artırmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

 • İSG Bilincimiz

  Risk değerlendirmesi temelli, proaktif yaklaşımla tüm kazaların önlenebileceği bilinci çalışanlarımıza aktarılmaktadır. Bu bilincin yaygınlaştırılmasında eğitim ve toplantılar öncelik teşkil etmektedir.

  İSG Eğitimleri

  Periyodik olarak düzenlenen iç ve dış kaynaklı eğitimlerimiz;

 • Oryantasyon
 • İSG Temel Eğitimi
 • KKD, GKD
 • Risk Değerlendirmesi
 • Yüksekte Çalışma ve İskeleler
 • Elektrikle Yapılan İşlerde İSG
 • Elle Yapılan İşlerde İSG
 • İş Ekipmanları
 • Uyarı İşaretleri
 • Bakım ve Onarım İşlerinde İSG
 • Operatörlük Eğitimleri
 • Kaynak Teknolojisi ve Tekniği
 • Ekranlı Ekipmanlarla Çalışmalarda İSG
 • Yangın ve Yangından Korunma
 • İlk Yardım
 • İş Hukuku